Verzekeringen

- Kiezen van een uitvaartbegeleider voor verzekerden
Veel mensen hebben een uitvaartverzekering afgesloten. Dat betekent niet dat zij verplicht zijn om hun uitvaart door de verzekeringsmaatschappij te laten verzorgen. U bent geheel vrij in uw keuze van een uitvaartbegeleider. Dat geldt ook voor leden van een begrafenisvereniging.

- Uitkering van de verzekering of vereniging
Er zijn twee soorten verzekeringen: natura-verzekeringen en kapitaalverzekeringen. Bij een natura-verzekering heeft u na het overlijden recht op een bepaald pakket aan goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld een spaanplaten uitvaartkist, een rouwauto en een aantal kopjes koffie na afloop van de crematie. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart niet verzorgt, dan kan de geldswaarde van dit pakket worden uitgekeerd. Bij een kapitaalverzekering heeft u na het overlijden recht op een bepaald geldbedrag. In het geval van een lidmaatschap van een begrafenisvereniging kunt u meestal een geldbedrag krijgen ter grootte van de waarde van een standaarduitvaart van de vereniging. De voorwaarden aan zo’n uitkering kunnen per vereniging variëren.

Als u wilt, kan ik de uitbetaling van de verzekering of vereniging voor u regelen.

Image