Een duurzaam afscheid

Doordat een uitvaart beslag legt op schaarse grondstoffen als hout of energie en gepaard gaat met CO2-uitstoot, is een uitvaart per definitie niet duurzaam. Wel kan bij de keuze van de diverse onderdelen van de uitvaart worden gelet op de duurzaamheidsaspecten ervan. Daarbij kan het onder meer gaan om:

- Materiaal van de uitvaartkist
Spaanplaat wordt gemaakt van resthout. Voor een spaanplaten kist hoeven dus geen bomen te worden gekapt zoals voor een massief houten kist. Wel wordt er bij de fabricage van spaanplaat gebruikt gemaakt van chemicaliën. Een kist kan ook van bananenblad worden gemaakt, een restproduct van de bananenproductie. Er is wel energie nodig om het bananenblad te transporteren naar ons land, wat bijvoorbeeld kan worden uitgespaard bij het gebruik van lokaal gekapt hout.

- Wijze van opbaren
De overledene kan worden opgebaard met koelapparatuur, die veel energie vergt, of met graszoden die alleen een paar keer per dag met een plantenspuit moeten worden bestoven met water.

- Doen van de rouwaankondiging
De rouwaankondiging kan worden gedrukt op milieuvriendelijk papier; papier kan worden uitgespaard door het werken met een digitale aankondiging.

- Herkomst bloemen
Worden er rozen uit Afrika, eco-seizoensbloemen uit Nederland of bloemen uit de eigen tuin op de kist gelegd?

- Type vervoer
Bij het vervoer van de overledene en bezoekers kan gebruik worden gemaakt van auto’s op fossiele brandstof, elektrische voertuigen of bewegen op eigen kracht zoals fietsen en lopen.

- Energiegebruik crematorium
Sommige crematoria werken naast fossiele energie ook met zonne-energie. Het energieverbruik tijdens de crematie hangt ook af van het materiaal van de kist: bij een houten kist is minder brandstof nodig dan bij een kist van wilgentenen of karton.

- Soort grafmonument
Op een graf op een natuurbegraafplaats mag geen monument worden geplaatst en zijn er daardoor geen materialen als steen nodig. Op een gewone begraafplaats kan van gebruikte grafmonumenten een nieuw monument worden gemaakt.

Als u wensen heeft voor de duurzaamheid van de uitvaart van uw dierbare, dan kan ik samen met u de benodigdheden verzorgen om die te realiseren.

Image